HƯỚNG DẨN MỞ TÀI KHOẢN SÀN FOREX FULLERTON ĐỀ NHẬN TIỀN IB 3 USD 1 LOTChào bạn,

Bạn đang giao dịch sàn khác không được hoàn trả IB, ban bị thiệt thòi rồi đó.
Bạn về mở tài khoản forex sàn fullerton, chúng tôi hướng dẫn bạn được hoàn tiền IB 3 usd/ 1 lot.

Mời bạn xem video hướng dẫn nhé

0 nhận xét: